KV Horti
Een betere basis voor morgen!

 Opvolging

Wanneer begint een opvolgingsproces?

Nadenken over en overleggen met potentiele opvolgers, vanuit de familie of vanuit de bestaande organisatie, is vaak een goede start. Als de intenties zijn uitgesproken zijn in ieder geval de spelers in dit mooie proces bekend. Maar in de praktijk slaat bij het zetten van vervolgstappen de twijfel vaak toe.

Hoe lang duurt het proces van opvolging? De opvolgende personen, maar zeker ook de overdragende bedrijfseigenaar, moeten er beide klaar voor zijn. Zit iedereen op hetzelfde spoor? Wordt er voldoende aan elkaar uitgesproken wat de ideeën zijn voor de toekomst?  Wat zijn in de ogen van de opvolger de kernactiviteiten en het beoogde productpakket? Welke afzetkanalen en welke kwaliteitsnormen horen daarbij? Kan de huidige bedrijfseigenaar het opvolgingsproces al aan? Kan en wil hij/zij de verantwoordelijkheden al overdragen?

Afstemmingen die een bedrijfsopvolging kunnen maken en breken. Ook afstemmingen die zomaar eens een paar jaar in beslag nemen. Je gaat er niet even een weekje voor zitten en hebt het voor elkaar.

Daarnaast ook de belangrijke stappen in de juridische organisatie van de onderneming. In welke ondernemingsstructuur is de opvolging het beste te realiseren? Met ook fiscaal de meest optimale vorm die aansluit bij de wensen van overdrager en opvolger.

Allemaal maatwerk waar KV Horti u in bij kunt staan. KV Horti heeft gecertificeerde medewerkers die zijn opgeleid in de advisering bij bedrijfsopvolgingsprocessen.  

Laat u bijstaan door KV Horti, om uw bedrijfsopvolging goed voor te bereiden.

 

Opbellen
E-mail