KV Horti
Een betere basis voor morgen!

Bescherming van gegevens  Wanneer u onze website gebruikt laat u persoonlijke gegevens bij ons achter. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens veilig te behandelen en te beschermen. Graag leggen wij uit waarom wij uw gegevens vragen en wat wij hiermee doen. Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen.

 Dit privacy beleid is van toepassing op de gehele website van KV Horti. KV Horti is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 Gebruik van de gegevens  Alle gegevens die u bij ons achterlaat worden bewaard op onze beveiligde servers. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 Uw persoonlijke gegevens  Wanneer u een contactformulier invult bij ons met, naam, adres- en contactgegevens, dan hebben wij deze gegevens nodig om de aanvraag in goede orde uit te voeren.

 Communicatie  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij hierbij naar persoonlijke gegevens die voor die situatie relevant zijn. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KV Horti of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 Cookies  Onze website maakt bij gelegenheid gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op een computer worden geplaatst om onze website te analyseren. Wij bekijken hoe gebruikers onze site gebruiken en passen de informatie toe om gerichte producten aan te bieden die aansluiten bij persoonlijke voorkeuren. De informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van derden.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten. Met deze gegevens kunnen wij onze diensten beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze klanten.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

 Veranderingen  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 Keuzes voor persoonsgegevens  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 Vragen en feedback  We controleren regelmatig of we aan de privacyregels voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u ons mailen op info@kvhorti.nl.


Disclaimer   Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door KV Horti met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. KV Horti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 De website van KV Horti kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites, die niet door KV Horti worden beheerd, bevatten. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van KV Horti. KV Horti geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 KV Horti hanteert een reële inspanningsverplichting in het onderhouden van haar communicatie, maar garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 Intellectuele eigendomsrechten  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij KV Horti en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk en informatief, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KV Horti niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van KV Horti.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  Op de website van KV Horti en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland. 


Opbellen
E-mail